Obavestenje

* Sve predstave sa redovnog repertora imaju prevod na srpski. Prevod se emituje na scenskom portalu. *

Zaposleni

 

Стручна спрема

 

Број систематизованих извршилаца на свим радним местима

 

Број запослених на неодређено време

 

Број запослених на одређено време у својству приправника

       Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)

 

Број лица ангажованих ван радног односа

Висока

24

20

  2

3

Виша

 

 

 

 

1

Средња

18

16

 

3

7

Нижа

1

1

 

1

3

Укупно

43

(+ 1 именовано лице - в.д. директора са високом стручном спремом)

  37

 

6

14

(Уговор о обављању привремено повремених послова – 3 извршиоца 

Уговор о делу – 11 извршилаца

 

 

Стручна спрема

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној години

Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној години

Број лица за која није реализована сагласност Комисије у претходној календарској години

     Број запослених       на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70%

Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад

  70 %

Висока

 

                

1

2

1

 

Виша

 

 

 

 

 

Средња

2

 

 

1

 

Нижа

 

 

 

 

 

Укупно

2

1

2

2

 

 

 

 

Partneri

Pratite nas na Facebooku