Obavestenje

* Sve predstave sa redovnog repertora imaju prevod na srpski. Prevod se emituje na scenskom portalu. *

Zaposleni u Novosadskom pozorištu - Újvidéki Szinház, Novi Sad

 

Стручна спрема

 

Број систематизованих извршилаца на свим радним местима

 

Број запослених на неодређено време

 

Број запослених на одређено време у својству приправника

       Број запослених на одређено време по било ком основу
(изузев у својству приправника)

 

Број лица ангажованих ван радног односа

Висока

25

 

25

 

  0

0

Виша

0

 

 

0

1

Средња

17

15

 

2

1

Нижа

2

2

 

0

1

Укупно

44

42

 

2

     

3

 

 

Стручна спрема

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној години

Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној години

Број лица за која није реализована сагласност Комисије у претходној календарској години

     Број запослених       на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70%

Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад

  70 %

Висока

 

                

 

 

 

 

Виша

 

 

 

 

 

Средња

 

 

 

 

 

Нижа

 

 

 

 

 

Укупно

0

0

0

0

                  0

 

 

 

Partneri

Pratite nas na Facebooku