Obavestenje

* Sve predstave sa redovnog repertora imaju prevod na srpski. Prevod se emituje na scenskom portalu. *

Šta su autori rekli o svojim tekstovima

Ruda kao merilo života kao tema predstave

Čaba Presburger je odlučio da se u svojoj drami bavi novinarima i političarima, iz razloga što su i on, i druga dva pisca na takmičenju, novinari. U svom tekstu je bio nemilosrdan; smatra da ne treba štedeti ni jednu stranu. ,,Drama je satiričnog tona. Radi se o nama, o vojvođanskim mađarima, sada i ovde, možda se odigrava baš u Novom Sadu“, izjavio je Presburger. Iako nas tekst tera na razmišljanje, autor je nastojao da sve bude ispričano kroz humor.

Laslo Patoč naveo je da se prvobitno uplasio naslova i nije znao kako da se uhvati u koštac sa ovom temom, koja je po njemu dosta hladna. ,,U šetnji do kuće, u roku od 15-20 minuta, u mislima sam već imao konstrukciju same drame, osnove teze su već bile gotove. Smatram da će svaki tekst biti drugačiji, da će i reditelji i glumci moći da se iskažu kroz zadate teme. Konkretno u mom tekstu, fabula će biti prikazana iz aspekta svakog učesnika/aktera – biće paralelno predstavljena iz ugla svakog glumca."

Čaba Segi: ,,Uživao sam u samom procesu rađanja teksta. Već odavno sam priželjkivao poziv na ovo takmičenje. Sam naslov – Ruda kao merilo života – naveo me je da pišem o samom životu, da razmišljam globalno, i da temu približim na transcendentalan način. Pisao sam o sadejstvu duše i tela.” Pisac navodi kako čitav svet propada i tone kroz određenu materiju, a on o tom paklu govori na neki svoj duhoviti način. Glavni akter teksta je rob, koji vesla u ogromnom brodu sa svojim saputnicima. S vremena na vreme doživljava određene flešbekove i opisuje svoj pogled na svet i dešavanja.

 

Partneri

Pratite nas na Facebooku