Zaposleni

 

 

 

Стручна спрема

 

Број систематизованих извршилаца на свим радним местима

 

Број запослених на неодређено време

 

Број запослених на одређено време у својству приправника

       Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)

 

Број лица ангажованих ван радног односа

Висока

29

19

  1

3

Виша

 

 

 

 

 

Средња

15

14

 

10

4

Нижа

 

 

 

 

 

Укупно

44

  33

(32 на неодређено време + 1 именовано лице – директор)

 

11

7

(Уговор о обављању привремено повремених послова – 2 извршиоца,

Уговор о делу – 3 извршиоца,

Уговор о ауторском хонорару – 2 извршиоца)

 

 

 

Стручна спрема

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној години

Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној години

Број лица за која није реализована сагласност Комисије у претходној календарској години

     Број запослених     

       на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70%

Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад

  70 %

Висока

 

                 1

 

                    1

 

 

 

Виша

 

 

 

 

 

Средња

                 1

 

 

 

 

Нижа

 

 

 

 

 

Укупно

                 2

                  1

 

 

 

 

 

 

Partners

Follow us on Facebook